Over ons

Biofreeze is een merk dat wordt geproduceerd door Hygenic Performance Health Products (www.biofreeze.com) in Amerika. In Nederland wordt de marketing en distributie voor Biofreeze exclusief door OTC Medical verzorgd. OTC Medical heeft vele merken in haar portfolio. Indien u meer informatie wilt over ons, dan kunt u terecht op www.otc-medical.nl

Disclaimer

Algemeen 
De voorwaarden in deze disclaimer ("Disclaimer") hebben betrekking op deze website (www.biofreeze.nl) van OTC Medical, gevestigd te Delft, 2611GV, Markt 30a in Nederland, en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 091695250000 ("OTC Medical"). Biofreeze is een merk van OTC Medical. Lees deze Disclaimer aandachtig. 

Door deze website te bezoeken dan wel gebruik te maken van informatie op deze website, gaat u akkoord met deze Disclaimer. In geval van conflicterende voorwaarden tussen specifieke producten of diensten op deze website, en de Disclaimer, dient te worden uitgegaan van de voorwaarden van die producten of diensten. 

Gebruik van deze website 
De informatie op deze website dient niet gezien te worden als advies. Beslissingen op basis van informatie op deze website zijn voor eigen rekening en risico. Hoewel OTC Medical tracht juiste, volledige en up-to-date informatie uit betrouwbare bronnen te bieden, biedt OTC Medical geen enkele garantie, expliciet of impliciet, dat de informatie op deze website juist, volledig en up-to-date is. 

OTC Medical onderhoudt deze website vanuit Nederland en kan niet garanderen dat de informatie ook geschikt of beschikbaar is voor andere landen. Wanneer u deze website bezoekt dient u rekening te houden met de plaatselijke wetgeving.
 
OTC Medical garandeert niet dat deze website foutloos is, of zonder onderbreking gebruikt kan worden. 

Gebruik van deze website dat het gebruik door anderen kan verstoren, het functioneren van deze website in gevaar kan brengen, en/of de informatie dan wel de software van de website kunnen beschadigen, is verboden. 

Informatie van derden, producten en diensten 
Wanneer OTC Medical links naar andere websites toont, betekent dit niet dat OTC Medical de producten en/of diensten op die website(s) aanraadt. Het gebruik van deze links is voor eigen risico. OTC Medical neemt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites. Het waarheidsgehalte, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid en volledigheid is niet geverifieerd door OTC Medical. 

Intellectuele eigendomsrechten 
OTC Medical, of de eigenaar, behoudt alle rechten (copyrights, domeinen, merken, patenten en andere intellectuele eigendomsrechten) in relatie tot alle informatie op deze website (waaronder alle teksten, afbeeldingen en logo's). Het is verboden informatie van deze website te kopiĆ«ren, te downloaden, publiekelijk te maken, te verspreiden en te vermenigvuldigen, zonder de geschreven toestemming van OTC Medical of de eigenaar. Het is wel toegestaan om deze informatie te printen of te downloaden voor eigen gebruik. 

Zonder geschreven toestemming van OTC Medical is het niet toegestaan links naar deze website van OTC Medical te plaatsen. 

Online communicatie 
Het kan onveilig zijn berichten per e-mail naar OTC Medical te sturen. OTC Medical adviseert vertrouwelijke informatie niet per e-mail naar OTC Medical te sturen. Wanneer u informatie per e-mail naar OTC Medical stuurt, bent u er zich bewust dat derden deze informatie zouden kunnen onderscheppen, misbruiken of aanpassen.   

Uitzondering van aansprakelijkheid 
OTC Medical en/of haar agenten of subdistributeurs accepteren geen aansprakelijkheid met betrekking tot (in)directe, immateriĆ«le of veroorzaakte schade (inclusief gerelateerde winst) (ook wanneer OTC Medical is gewezen op the mogelijkheid van schade) resulterend van enige vorm van, maar niet beperkt tot, 1. defecten, virussen of andere onvolkomenheden of mechanismen en andere software die is gerelateerd aan het gebruik van de website, 2. de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, 3. onderschepte, aangepaste of misbruikte informatie die naar OTC Medical of naar u is gestuurd, 4. het niet werken of het niet beschikbaar zijn van deze website, 5. het misbruiken van deze website, 6. verlies van data, 7. het downloaden of gebruiken van software dat wordt aangeboden via deze website, of 8. claims van derden gerelateerd aan het gebruik van deze website. De uitzondering van aansprakelijkheid is deels om de managers en andere werknemers van OTC Medical te beschermen. 
 
Jurisprudentie 
Op deze website en de Disclaimer is de Nederlandse wetgeving van toepassing. De teksten en inhoud van deze website en de Disclaimer kunnen worden aangepast, zonder dat daarvoor vooraf een berichtgeving plaats hoeft te vinden. Wij adviseren periodiek na te gaan of de informatie op deze website en de Disclaimer is veranderd. 
Wanneer de Disclaimer in een andere taal inhoudelijk verschilt van de Engelse versie of tot discussie leidt, is de Engelse versie leidend. 

Veranderingen 
OTC Medical behoudt het recht de informatie op deze website, inclusief de Disclaimer, te allen tijde te veranderen, zonder vooraf deze veranderingen te communiceren. Wij adviseren periodiek na te gaan of de informatie op deze website en de Disclaimer is veranderd. 

Copyright 2015 OTC Medical BV

OTC Medical BV
Markt 30a
2611GV Delft
www.otc-medical.nl
Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
Disclaimer